U petak je u Kneževom dvoru u Pagu održano predavanje u sklopu Ciklusa predavanja  Centra za kulturu i informacije Pag, a pod pokroviteljstvom Grada Paga.

Predavanje na temu „Tradicijska pjevanja grada Paga“ održao je  prof.Jure Maržić.  Prof. Jure Maržić cijeli radni vijek radio je kao profesor glazbenog odgoja. Pored toga vodio je tamburaški orkestar u Zadru, bio je voditelj Klape „Jadera“,  osnivač i voditelj ansambla „Donat“ i ansambla „Punta skala“, umjetnički voditelj orkestra u Folklornom ansamblu „Zadar“, voditelj klape „Nevera“, kapelnik u Gradskoj glazbi Pag, osnivač i voditelj klape „Pag“, mandolinističkog orkestra, te voditelj klape „Povljana“. Za cjelokupan rad, a posebno za rad na očuvanje paških pučkih napjeva te za knjigu „Paški pučki napjevi“ dobio je Nagradu Grada Paga za životno djelo.

Profesor glazbenog odgoja Ivo Bosna govorio je o Radionici tradicijskih pjevanja koja se već treću godinu održava u Pagu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH.

„Interakcija orkestara i limenih puhačkih instrumenata“ bila je tema predavanja prof.Dražena Habuša.  Dražen Habuš je voditelj zadarske Gradske glazbe, nastavnik trube i voditelj Puhačkog orkestra zadarske Glazbene škole „Blagoje Bersa“.

Predavanje „Zborsko i klapsko pjevanje i dirigiranje“ održao je  dr.sc.Tomislav Koša.  Dr. sc. Tomislav Košta radi kao viši asistent na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgajatelja Sveučilišta u Zadru. Ravnatelj je  Međunarodnog natjecanja pjevačkih zborova u Zadru,  član je klape „Niko“, vodi  Akademski pjevački zbor i HPGD „Zoranić“.