radionica22

Centar za kulturu i informacije Pag je 2011. godine počeo s preliminarnim aktivnostima za izradu novog koncepta organiziranja kulturnih programa na području Grada Paga. Preliminarne aktivnosti uključile su analizu posjećenosti pojedinih programa, reakcije publike na plakatno oglašavanje, te na medijske najave, odaziv na pojedine programe i stvaranje ukupnog dojma o Gradu Pagu na temelju organiziranih programa. Iz toga je zaključeno kako je potrebno promijeniti dosadašnji način organiziranja kulturnih programa . Naime „Paško kulturno ljeto“ je prvi puta organizirano 1963. godine, te se na gotovo jednakom principu organizira već 50 godina. Od tog doba do danas mnogo toga se promijenilo. Suvremeni posjetitelj kulturnih događanja traži brzu, kvalitetnu i atraktivnu informaciju koja će mu privući pozornost, a uz to zahtijeva jasan koncept koji je definiran datumima (vremenom održavanja). Prilagođavajući se dakle suvremenim trendovima izradili smo prijedlog novog koncepta organiziranja kulturnih događanja pod nazivom Pag-grad festivala. Novim konceptom će se izgraditi nova slika o Pagu kao o kulturnom središtu i tako će se nadopunjavati s konceptom zabavnih programa i zabavnog turizma na drugim dijelovima otoka Paga. U toku 2014. godine održat će se Festival plesa, Festival kreativnih radionica, te Festival starih zanata.

Festival kreativnih radionica će objediniti kreativne radionice koje se tradicionalno održavaju tijekom ljetnih mjeseci u jedinstven program. Na festivalu će sudjelovati udruge, institucije i pojedinci. Festival kreativnih radionica održat će se početkom srpnja.

kreativna radionica (6)