FESTIVAL STARIH ZANATA – 08. i 09. srpanj ( petak i subota) Trg Petra Krešimira IV, od 20:00 h, predstavljanje pojedinaca, obrtnika i udruga koji njeguju tradicionalne zanate i vještine uz program KUD-a Jeronim iz Vlašića i program Stara paška ulica koji izvodi Udruga Paška alka/
organizator: Centar za kulturu i informacije Pag
OLD TRADES AND CRAFTS FESTIVAL, july 8th, Friday; july 9th, Saturday;Petar Krešimir IV Square- showcasing individuals, artisans and associations that practice traditional crafts and trades with a performance by the Jeronim Cultural and Artistic Society from Vlašići and Presentation of Pag strees life a hundred years ago, presented by the Pag Alka Society
programe organiser: Pag Centre for culture and Information

FSZ