Nikola Valentić rođen je u Pagu  4. rujna 1813. godine. Osnovnu školu završio je u Pagu, a bogosloviju u Zadru. Nakon završetka studija preuzima dužnost župnika u Povljani.  Na poziv Zadarske bogoslovije vodio je Katedru za agronomiju, a 1847. postaje profesor pastoralnog i moralnog bogoslovlja. Nikola Valentić učvršćuje akademski status kada postaje redoviti profesor na Zadarskoj središnjoj teologiji gdje preuzima Katedru Novog zavjeta. Valentić je i preveo Novi zavjet, ali taj rad je ostao u rukopisu.

1844. godine utemeljio je list „Zora dalmatinska“ kojem je je bio i glavni urednik. Valentić u  listu propagira hrvatsku ideju, podupire ideju Preporoda i zalaže se za uvođenje pravopisa Ljudevita Gaja. U „Zori dalmatinskoj“ Nikola Valentić je prvi objavio tekst pjesme „Zora puca, bit će dana“ Petra Preradovića, te tekst paške „Robinje“. Umro je u Zadru 1873. godine.

Izvor: Portada J., Rod kamena, 1993.