12278743_716415158501919_4182449982952998200_nU organizaciji Centra za kulturu i informacije Pag i Arheološkog muzeja Zadar u UTORAK, 08.12. u 17:00 sati, u prostorijama Osnovne škole Jurja Dalmatinca u Pagu održat će se RADIONICA
„Igrom do znanja – Zavirite u svijet didaktičkih igračaka“.
Radionica je namijenjena djeci iznad 6 godina, a mogu se pridružiti svi građani Grada Paga.
Zanimljivo je da je taj projekt Arheološki muzej Zadar premijerno predstavio tek prije nekoliko dana u Zadru. Autor didaktičkih igračaka je muzejski tehničar Frane Šunić iz Arheološkog muzeja Zadar.
http://www.hrt.hr/…/kad-spomenici-amfore-i-crkve-postanu-ig…

12314072_716415141835254_2429654440889285392_n 12341137_716415128501922_7485187469556421185_n (1) 12341470_716415155168586_1363514025885123045_n

Igra je sredstvo učenja. Pojam didaktika dolazi od grčkog glagola didaskein (διδάσκειν) koji između ostalog znači poučavati, obučavati, predavati. Kao znanstvena grana didaktika se prvenstveno bavi proučavanjem pedagoško-obrazovnih procesa i usmjerena je na obrazovanje, tj. školu. U nekom širem kontekstu didaktika je znanost o učenju i načinima učenja i poučavanja. Prema tome didaktička igračka bi bila igračka koja „poučava“. Pojam se najčešće koristi za igračke koje su prvenstveno namijenjene poboljšanju motoričkih i kognitivnih sposobnosti, razvijanje koordinacije ruka-oko, učenju boja, brojeva, slova itd.
S ciljem približavanja naših spomenika kulturne baštine dječjem uzrastu poticanjem na učenje i vrednovanjem povijesnih predmeta razvili smo nekoliko vrsta didaktičkih igračaka. U radionici Arheološkog muzeja Zadar osmisli smo didaktičke igračke u obliku 2D puzzli (oltarna pregrada sv. Nediljice, motiv pletera, mozaik s motivom leptira) i 3D puzzli (sv. Donat u Zadru, sv. Križ u Ninu, sv. Nikola u Zatonu), rekonstrukcije lijepljenjem na sistemu magneta (amfora, posuda) i crkve sv. Donata kao tablica množenja. Cilj ovih didaktičkih igračaka je približiti povijest i arheološku baštinu djeci na opipljiv način pri čemu mogu nešto naučiti i razvijati svoje motoričke i kognitivne sposobnosti.