PORTAL: www.pag-centar.hr

UREDNIŠTVO: Centar za kulturu i informacije Pag;

Ulica od Špitala 2, 23 250 Pag

Zadarska, Hrvatska

KONTAKT INFORMACIJE:

tel: 023 611 025

faks: 023 600 224

mail: pag.centar@gmail.com

Urednica portala: Dijana Vuleta, dipl. novinar

Administratorica: Ivana Portada, bacc. admin. publ.

AKTIVACIJA: Na mrežu postavljen 20. svibnja 2008. godine ; Re-dizajn travanj 2014. godine

Osuvremenjevanje:  ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak.

DIZAJN & IZRADA: TJstudio Pag

 2014©Sva prava pridržana

ISSN 1847-0874