IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2012. DO 30.6.2012.

Centar za kulturu i informacije Pag (u daljnjem tekstu: Centar) je u izvještajnom razdoblju obavljao poslove iz svoje djelatnosti u skladu s programom.

1. 5. 2. i 12. 2. 2012.-Dječji karneval
Centar je organizirao Dječji karneval tijekom dvije nedjelje u veljači. O programu je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.

2. 19, 20. i 21. 2. 2012.-Paški zimski karneval

Centar je uz Grad Pag i Turističku zajednicu grada Paga bio organizator Paškog zimskog karnevala. O programu je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.

3. 9.12.-12. 2. 2012.-Prvi turnir otoka Paga u briškuli i trešeti

U konobi „Bile“ u Pagu održan je Prvi turnir otoka Paga u briškuli i trešeti na kojem je sudjelovalo 48 natjecatelja s cijelog otoka. Turnir je organizirao Grad Pag, a Centar je bio suorganizator. O programu je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.

4. 2. 3. 2012.-Iz kazališnog programa
U organizaciji Udruge World Music i Centra, u Domu kulture je održana stand up komedija „Na rubu Europe“ komičara Željka Pervana. O programu je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.

5. 20. 1.-12. 3. 2012.-Filmska radionica
U organizaciji Centra i „Video pokreta“ iz Zagreba održana je filmska radionica „Video Next“. Radionica je financirana sredstvima Europske unije preko programa „Mladi na djelu“. Polaznici radionice snimili su kratki film o Pagu koji je 12. ožujka premijerno prikazan u kinu „Europa“ u Zagrebu, a 23.ožujka u Domu kulture u Pagu. O filmskoj radionici je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.

6. 22. 2. 2012.-Predavanje
Centar za kulturu Pag i Astronomski klub „Algol-Pag“ organizirali su predavanje Akademskog astronomskog društva-Rijeka koje je održano u Kneževom dvoru. O predavanju je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.

7.  24. 2.- 3. 5. 2012.-Izrada programa manifestacije „Paško kulturno ljeto“
Centar je uspostavio kontakte s kazališnim kućama, umjetničkim grupama, raznim izvođačima. Na temelju prikupljenih ponuda je sastavljen nacrt programa manifestacije „Paško kulturno ljeto“. Program je dorađivan do svibnja mjeseca 2012. godine.
(Program u prilogu-1)

8. 30. 3. 2012.-Dan Grada Paga
U povodu obilježavanja Dana grada u organizaciji Centra za kulturu i informacije Pag u velikoj dvorani Kneževog dvora postavljena je izložba pod nazivom „Od starog do novog grada Paga”. Na izložbi su prikazani portreti osoba, crteži, te važni dokumenti za Pag. Izložba“ Od starog do novog grada Paga“ je bila otvorena od 30.3. do 4.4., te za Uskršnje blagdane od 7.4. do 11.4.2012.godine. O izložbi je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.

9.  20. 4. 2012.-Iz koncertnog programa

U organizaciji Centra na Trgu Petra Krešimira IV. održan koncert Puhačkog orkestra Glazbene škole Munkedal iz Stockholma u Švedskoj. O programu je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.

10. 1. 1. -30. 6. 2012. -Projekt „Pag-srednjovjekovni grad“
Na inicijativu gradonačelnika Grada Paga Ante Fabijanića izrađen je program projekta „Pag-srednjevjekovni grad“ koji se izvršava u tri faze. Prvi dio projekta „Pag – srednjovjekovni grad” bila je izrada srednjovjekovnih odora, nabava dijela opreme i dijela oružja, te prezentacija projekta i organiziranje programa pod nazivom „Paška srednjovjekovna tržnica“ i „Paški srednjovjekovni sajam“. U Državnom arhivu u Zadru prikupljena je povijesna dokumentacija potrebna za ostvarivanje projekta,a u prikupljanju dokumentacije uspostavljena je suradnja prof. dr. Miroslavom Granićem. Na temelju prikupljene povijesne dokumentacije prof. Martina Brčić izradila je crteže srednjevjekovnih odora. Odore su sašivene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Prema programu izrađene su slijedeće odore: gradski vijećnik, članovi gradske straže, alkar, dobošar, streličari, plemkinja, plemića, pučanki, pučana i djece. Uz to nabavljen je i dio opreme i to: replike srednjovjekovnih lukova i strijela, koplja, mač i helebarda. Od opreme nabavljeni su srednjovjekovno remenje, štitnici za ruke, obuća. Nakon izrade srednjovjekovnih odora i nabave opreme okupljena je grupa mladih iz Paga pod nazivom „Paška alka“. Za potrebe prezentacije, medijske prezentacije, te za potrebe izložbe u programu prezentacije projekta „Pag-srednjovjekovni grad“ u Starom gradu, te u kuli Skrivanat održano je snimanje odora koji su nosili članovi grupe „Paška alka“. Na temelju svega prethodnog ostvarena su tri velika programa: Prezentacija projekta Pag-srednjovjekovni grad (18.6.), Paška srednjovjekovna tržnica (5.7.) i Paški srednjovjekovni sajam. Paški srednjovjekovni sajam održan je dva puta: 21.- 22. 7. i 6.8.2012. O programu je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.

11. 3. 5. 2012.-Program „Paško kulturno ljeto 2012.“
3.svibnja 2012. objavljen je program manifestacije „Paško kulturno ljeto 2012.“ koja se održava u organizaciji Centra za kulturu i informacije Pag, a pod pokroviteljstvom Grada Paga. Ove godine po prvi puta je pronađen sponzor za manifestaciju „Paško kulturno ljeto“, a to je bila Erste banaka. Manifestacija „Paško kulturno ljeto“ je trajala od 9.lipnja do 22. rujna, a programski sadržaji su održavani u velikoj dvorani Kneževog dvora, atriju Kneževog dvora, Trgu Petra Krešimira IV, kuli Skrivanat, na Branimirovoj obali i u Starom gradu. Po prvi puta dio manifestacije „Paško kulturno ljeto“ održan je i izvan Paga u naseljima Dinjiška, Vlašići i Šimuni. U sklopu manifestacije održano je 40 programa. O programu je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.

12. 9. 6. 2012.-Iz koncertnog programa
U velikoj dvorani Kneževog dvora održan je koncert ženske klape „Peružini“. Koncert je bio uvod u manifestaciju „Paško kulturno ljeto“. O koncertu je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.

13. 18. -21. 6. 2012.-3. Međunarodni festival čipke
Centar je bio suorganizator 3. Međunarodnog festivala čipke.
14. 18, 19. i 20. 6. 2012.-Program „Prikaz načina života u Gradu Pagu do sredine 20. stoljeća“
U organizaciji Centra za kulturu i informacije Pag održan je program „Prikaz načina života u Gradu Pagu do sredine 20.stoljeća“. Navedeni program je kasnije preimenovan u „Paška ulica prije 100 godina“. Program je održan u Kneževoj ulici, a sudjelovali su članovi grupe „Paška alka“. Članovi grupe „Paška alka“ odjeveni u odjeću kakva se nosila do sredina 20. stoljeća prikazivali su šivanje čipke, igranje tombole, pretakanje vina, popravljanje ribarske mreže, opletanje boce, igranje briškula i trešete, pranje i sušenje rublja, te pripravljanje hrane. Organizirana je i poduka u šivanju paške čipke. Program „Paška ulica prije 100 godina“ je trajao tri dana i pobudio je veliko zanimanje građana Paga i turista. O programu je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.
Program „Paška ulica prije 100 godina“ održan je ponovno na Trgu Petra Krešimira IV. tijekom srpnja i kolovoza.
15. 14. 12. 2012.-Prvo izdanje monografije „Cvijet kamena-priča o paškoj čipki“
Centar je izdavač prve monografije o paškoj čipki pod nazivom „Cvijet kamena-priča o paškoj čipki“ autora Josipa Portade. Sredstva za tiskanje knjige osigurao je Grad Pag, a tiskao ju je Digitalni tisak d.o.o., te je napravljena promocija. O prvoj monografiji paške čipke izdana je objava za medije te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama, te redakcijama internetskih portala.
19. 6. 2012.-Drugo izdanje monografije „Cvijet kamena-priča o paškoj čipki“
Monografija je tiska u Tiskari Zelina. Predstavljanje monografije održano je u Kneževoj ulici za vrijeme održavanja programa „Paška ulica prije 100 godina“. Drugo izdanje monografije „Cvijet kamena-priča o paškoj čipki“ sufinancirali su Grad Pag i Zadarska županija, a sponzori su tvrtke Questor d.o.o. Zagreb i Omnimerkur d.o.o. Gornji Stupnik. O monografiji paške čipke izdana je objava za medije te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama, te redakcijama internetskih portala.

16. 29. 6. 2012.- Svečano otvorenje manifestacije „Paško kulturno ljeto 2012“.
Program svečanog otvorenja manifestacije „Paško kulturno ljeto“ održan je na Branimirov obali, Trgu Petra Krešimira IV., u velikoj dvorani i u atriju Kneževog dvora. U programu su sudjelovale su sudjelovale Pakoške mažoretkinje i Gradska glazba Pag, sopranistica Marijana Radić i pijanist Filip Fak, te je postavljena izložba „Pag-srednjovjekovni grad“. O programu je izdana objava za medije, te dostavljena televizijskim, novinskim, radijskim redakcijama i redakcijama internetskih portala.
„Manifestacija „Paško kulturno ljeto“ ima tradiciju dugu nekoliko desetljeća. Ove godine, kao što je bilo i od njenih početaka, spojeni su paška tradicija i novi kulturni trendovi.

17. Web stranica Centra, oglašavanje programa i mediji

Centar za kulturu ima svoju web stranicu, www.pag-centar.hr koju sam popunjavanja sadržajima. Na web stranici Centra objavljivane su najave svih događaja koje je organizirao Centar, te izvješća o održanim programima. Uz to, objavljivane su foto reportaže i foto galerije o pojedinim programima.

Centar je, radi lakšeg obavještavanja javnosti o programima, izradio profil na društvenoj mreži Facebook pod nazivom „Grad Pag-Centar za kulturu“.

Centar je najave programa dostavljao redakcijama Zadarskog lista, Novog lista, Radio Paga, Radio Zadra, Radio Rijeke, Radija 057, Narodnog radija, internetskog portala e-zadar, i-zadar, t- portal, a podaci o događanjima su se slali i ostalim medijima. (Prilog 2)

Centar je za sve programe izradio plakate koji su postavljani na mjestima za plakatiranje na području grada Paga, tjedan dana prije održavanja programa sa 30 % tiskanih plakata, te dva dana prije održavanja programa sa 70 % tiskanih plakata. Uz to, Centar je tiskao plakat s programom manifestacije „Paško kulturno ljeto“ koji je cijelo ljeto bio postavljen na nekoliko mjesta za plakatiranje.

U organizaciji i provedbi programa iz svojih djelatnosti Centra je uspostavio kvalitetnu suradnju s udrugama koje djeluju na području Grada Paga. U realizaciji programa od osobite važnosti je dobra suradnja s gradskom upravom Grada Paga na čelu s gradonačelnikom Grad Paga Antom Fabijanićem.

Centar za kulturu i informacije Pag
Voditelj organizacije programa                                                                                                                                                                                                                                 ravnateljica
Ivana Portada                                                                                                                                                                                                                                                       Dijana Vuleta