Knežev dvor, najreprezentativnija svjetovna građevina u Pagu, izgrađen je tijekom XV.st., a do 1905. godine bio je sjedište otočne i gradske uprave. Nakon toga, Knežev dvor bio je sjedište raznih udruga i institucija. U njemu je jedno vrijeme bila smještena i osnovna škola te kino, a u zapadnom krilu čak se nalazio i zatvor.  Od 60-tih do početka 90-tih godina 20. stoljeća Knežev dvor bio je sjedište robne kuće u vlasništvu Brodokomerca.  Danas je Knežev dvor u vlasništvu Grada Paga, a posljednjih nekoliko godina u većoj mjeri je obnovljen.  Centar za kulturu Pag u prizemlju i atriju Kneževog dvora organizira najveći broj svojih kulturnih manifestacija kao što su Svečano otvorenje Paškog kulturnog ljeta, ciklusi predavanja, kreativne radionice, likovne i fotografske izložbe i sl. Na katu te impozantne građevine uređuju se uredi gradske uprave.