U Zbornoj crkvi Marijinog Uznesenja u Pagu održan je koncert orguljaša Maria Penzara koji je izvodio ranu renesansnu  i baroknu glazbu. Mario Penzar je orguljaš Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Nastupa solistički, uz simfonijske orkestre i komorne ansamble. Redovit je sudionik brojnih festivala u domovini i u inozemstvu. Jedan je od utemeljitelja Hrvatskog baroknog ansambla i umjetnički ravnatelj Dana orgulja u Istri. Uz koncertnu djelatnost bavi se i pedagoškim radom kao profesor orgulja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te na Akademiji u Sarajevu. Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika dodijelilo mu je nagradu «Milka Trnina» za 1999. godinu. Mario Penzar izveo je djela Antica, Frescobaldia, Sweelincka, Bohma, Bacha i Buxtehuda. Koncert je održan u organizaciji Centra za kulturu i informacije Pag uz pomoć Župe Uznesenja BDM Pag, a pod pokroviteljstvom Grada Paga.