sajam -6

Projekt „Pag-srednjovjekovni grad“ prikazuju Pag kao grad s dugom i bogatom poviješću. Projekt obnove paške alke ima tri dijela, a počeo je prikupljanjem povijesne dokumentacije o odorama kakve su se nosile u Pagu u srednjem vijeku i izradom nacrta odora. Odore su izrađene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a opremu su izradili kožari, kovači i drugi obrtnici koji izrađuju predmete po nacrtima iz srednjeg vijeka. Projekt Pag –srednjovjekovni grad, odnosno projekt obnove paške alke prvi puta je predstavljen u lipnju 2012. u Velikoj dvorani Kneževog dvora izložbom crteža srednjovjekovnih odora. Tijekom ljeta 2012. izvedeni su programi „Paška srednjovjekovna tržnica“ i „Paški srednjovjekovni sajam“. „Paški srednjovjekovni sajam“ je prikaz srednjovjekovne tradicije Grada Paga. Sajam se održava na Trgu Petra Krešimira IV., u autentičnom ambijentu u kakvom se održavao i u srednjem vijeku. U izvedbi programa sudjeluju članovi Udruge Paška alka u odorama pučanki i pučana, plemkinja i plemića, gradske straže, streličara, gradskog vijećnika, paškog alkara i dobošara.

sajam-5         sajam-3

U drugom dijelu projekta tijekom 2013. paška srednjovjekovna kulturna baština je predstavljena izložbama koje su održane u Rijeci i Zadru, na Županijskim danima u Zadru i u Češkoj. Obnovljene su i uvježbane stare paške igre, te srednjovjekovni i renesansni plesovi koji su sastavni dio turnira u streličarstvu i starim paškim igrama koji je po prvi puta izveden u srpnju 2013. godine. U kolovozu 2013. godine je održan „Treći paški srednjovjekovni sajam“. Na sajmu su uz članove i članice Udruge Paška alka sudjelovali i obrtnici iz cijele Hrvatske koji izrađuju replike srednjovjekovnog oruđa, oružja, obuće, odjeće i raznih predmeta od metala. Članovi Udruge „Paška alka“ tijekom programa izvode razne srednjovjekovne igre. Jedna od njih je viteška igra obduja koju su nekad igrali alkari, a služila je kao zagrijavanje pred održavanje paške alke.

U trećem dijelu projekta koji je predviđen za 2014. godinu planirana je nabava opreme za alkara, nabava srednjovjekovnih instrumenata, turnir u streličarstvu i starim paškim igrama, srednjovjekovni sajam, te simbolični prikaz „Paške alke“ koja se u Pagu održavala stoljećima, a posljednji puta je izvedena u 18. stoljeću. Radi se o dvodnevnom programu početkom kolovoza 2014. godine koji se sastoji od sajma, turnira, zabavnih programa za djecu i odrasle, prikaza tradicionalnih obrta, te simboličnog prikaza „Paške alke“.

Programi iz projekta „Pag-srednjovjekovni grad“ održavaju se u organizaciji Centra za kulturu i informacije Pag.

pag-srednjovjekovni 1

sajam-2