U nedjelju, 21. kolovoza  u atriju Kneževog dvora održan je koncert pjevača paških pučkih napjeva, VIS-a Batarele, te paškog pučkog pjesnika Šime Goleše.