Program Centra za kulturu i informacije Pag za travanj:

6. travanj

Knežev dvor u 20:00 h

CIKLUS PREDAVANJA CENTRA ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG

mr. don Dario Tičić

„Korizma i Veliki tjedan; povijest, značaj i običaji“

 

11. travanj

Knežev dvor u 19:00

Valovi-festival znanosti

„Blago skriveno valovima“-izložba pomorske fotografije i

malakološke zbirke članova RK Sv. Roko

Predavanja: dr.sc. Smiljan Gluščević: Bizantska utvrda na Velom Sikavcu

Alen Petani: Malakologija na tlu Hrvatske

12. travanj

Valovi-festival znanosti

luka Mandrač u 10:00

„Očistimo valove“-zajednička akcija čišćenja podmorja

(Organizator: RK sv. Roko; Suorganizatori: Grad Pag, Centar za kulturu Pag i Udruga Bataja)

 

16.-17. travanj

Križevačko odmaralište od 18:00 do 20:00h

KREATIVNA RADIONICA

Vintage jaja i tradicionalne tehnike bojanja jaja

 

10.ožujka-28.lipnja

Projekt „Vremenska kapsula“

Predmeti koji će se staviti u vremensku kapsulu prikupljaju se u Gradskoj knjižnici Pag u radno vrijeme knjižnice.