Program Centra za kulturu i informacije Pag za ožujak:
10.ožujka-28.lipnja
Projekt „Vremenska kapsula“
Predmeti koji će se staviti u vremensku kapsulu prikupljaju se u Gradskoj knjižnici Pag u radno vrijeme knjižnice.

18. ožujka
Knežev dvor u 19:00 h
CIKLUS PREDAVANJA CENTRA ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG
Igor Miletić, pročelnik Konzervatorskog odjela u Zadru:
” Valorizacija i revitalizacija kulturne baštine u povijesnoj jezgri Paga “

20.-21. ožujka
Križevačko odmaralište od 18:00 do 20:00h
KREATIVNA RADIONICA
Decoupage tehnika na porculanu