stara ulica1Program „Stara paška ulica“ prikazuje život u Gradu Pagu do sredine 20. Stoljeća. Program se održava u organizaciji Centra za kulturu i informacije Pag.

Program se održava u na glavnim ulicama u staroj gradskoj jezgri Paga. Članovi Udruge „Paška alka“ odjeveni u odjeću kakva se nosila do sredina 20. stoljeća tijekom programa prikazuju šivanje čipke, igranje tombole, pretakanje vina, popravljanje ribarske mreže, opletanje boce, igranje briškula i trešete, pranje i sušenje rublja, te pripravljanje hrane. Paški pivci izvode paške pučke napjeve koji su po nekim povijesnim zapisima stari preko 600 godina.

Cilj programa je oživjeti staru pašku jezgru i pokazati kako se nekad na paškim ulicama radilo i zabavljalo. Svako novo izvođenje programa „Stara paška ulica“ se stalno obogaćuje novim sadržajima tako da se oživi dio tradicije Paga. U sklopu programa je do sada bilo organizirana poduka u šivanju paške čipke, prikazan je tradicionalan način proizvodnje paškog sira i skute, te tradicionalan način soljenja srdela. U sklopu devetog izvođenja programa „Stara paška ulica“ prikazan je stari način ribolova s mrežom potegačom koja se u Pagu naziva trata.

trata1